Taalrijk Losser (nog in ontwikkeling)

Deze leerlijn wordt momenteel ontwikkeld met als doel:

 • Professionalisering op bestuursniveau, schoolniveau en leerkrachtniveau.
 • Een visie op Cultuuronderwijs en het verankeren van deze visie in het strategisch beleidskader van het bestuur.
 • Het maken van de vertaalslag van de visie van strategisch naar operationeel niveau en het vastleggen daarvan in schoolwerkplannen en activiteitenprogramma’s.
 • Inzetten op doorgaande leerlijnen en verankering in het curriculum en het trainen van vaardigheden.
 • Meten van effecten.

Schoolbesturen in Losser werken samen om op twaalf scholen de doorgaande leerlijn letteren, met aandacht voor creatief schrijven, te ontwikkelen, uit te voeren en te borgen. Ze zetten in op de leerlijn letteren omdat de scholen overtuigd zijn dat zo'n leerlijn over alle leerjaren een aantal aspecten toevoegt aan taal. Er is een bestaande basis: het netwerk van leescoördinatoren. Alle basisscholen hebben één of meerdere leescoördinatoren.

Met het project TaalRijk Losser willen de besturen een volgende stap zetten met creatief schrijven. Om dit te bereiken krijgen leerkrachten deskundigheidsbevordering en ‘coaching on the job’. Er worden verschillende externe partners ingezet voor begeleiding en training, zoals Rijnbrink, Karin Kotte, de TalenTuin uit Borne en AHa! uit Deventer. De monitor de Bibliotheek op school wordt uitgebreid met vragen over creatief schrijven om de effecten te meten op het niveau van school, leerkracht en leerling. Kennisuitwisseling vindt plaats in onder meer het netwerk van leescoördinatoren en de kenniskring georganiseerd door Rijnbrink.

De beoogde resultaten zijn:

 • Een doorgaande leerlijn Letteren (Creatief Schrijven) en verankering in het curriculum van de scholen.
 • Creatief schrijven heeft een vaste plek in de doorlopende leerlijn Taal van de scholen, in aansluiting op de Bibliotheek op school.
 • Visie op Cultuuronderwijs die verankerd is in het strategisch beleidskader van het bestuur.
 • Visie Cultuuronderwijs die op operationeel niveau vastgelegd is in schoolwerkplannen en activiteitenprogramma’s.
 • Een plan Cultuuronderwijs, creatief schrijven per locatie als onderdeel van het leesplan.
 • Schoolteams die getraind zijn in procesgericht werken en creatief schrijven.
 • Schoolteams, cultuurcoördinatoren, groepsleerkrachten en vakleerkrachten die door scholing en coaching bekwaam zijn om Cultuuronderwijs te kunnen geven.
 • Een monitor Cultuuronderwijs die gericht is op creatief schrijven, in aansluiting op de monitor de Bibliotheek op school .
 • Module Creatief schrijven als extra module bij Open Boek.

 

Deskundigheidsbevordering:

Culturele partners, waaronder Rijnbrink en de Bibliotheek Losser, helpen de scholen met visieontwikkeling en het vastleggen daarvan in de schoolwerkplannen en de activiteitenprogramma's. Rijnbrink verzorgt een training op maat over visie-ontwikkeling voor directie en schoolteams. Partners die expertise hebben in creatief schrijven en het trainen van leerkrachten worden ingezet om de vaardigheden van leerkrachten te trainen.

 

Cultuurinstelling: Stichting Culturele Basisvorming Losser

Samenwerking:

 • Besturen: Consent, SKOLO, VCO en KONOT
 • Basisscholen Losser
 • Bibliotheek Losser
 • Netwerk van leescoördinatoren
 • Talentuin Borne
 • Aha! Deventer
 • Sardes
 • Rijnbrink
 • Karin Kotte en Mark Mieras 

Groep: 1 t/m 8

Regio: alle regio’s

Sluit aan bij: De leerlijn sluit aan bij bestaande taalmethodes, het Leerplankader van SLO en is zoveel mogelijk lesstof vervangend. Omdat SLO (nog) geen uitgewerkt kader heeft voor letteren, wordt het kader van Mocca uit Amsterdam gebruikt.

 

School:

Leescoördinatoren op de scholen:

De Verrekijker                          

Sandra Kaalverink

skaalverink@skolo.nl

Sharon Gevers

sgevers@skolo.nl

Nicole Bergsma

nbergsma@skolo.nl

 

Pax Christi                      

Linda Krikke

lindaeulink@hotmail.com  

 

Plechelmusschool              

Marian ter Laak

m.terlaak@konot.nl

Anja Middelburg

a.middelburg@konot.nl

 

Martinusschool                 

Laura Nolten

lnolten@skolo.nl               

 

De Saller                         

Marijke Pelle

mawpelle@hotmail.com    

 

Het Kompas                    

Kitty Masselink

kitty@obshetkompas.nl

Mandy Behrens

mandy@obshetkompas.nl   

 

De Imenhof                     

Sanne Groener

sanne@imenhof.nl            

 

De Wegwijzer                           

Mienke Gosselt

mgosselt@skolo.nl   

 

De Veldzijde                    

Bea Ankone

bankone@skolo.nl

José Blokzijl

jblokzijl@skolo.nl

 

Meester Snelschool           

Marjolein Bax

m.bax@meestersnelvco.nl

 

Brede school                    

Eveline Feldman

e.feldman@bsoverdinkelvco.nl     

Rosalie Veldhuis

r.veldhuis@bsoverdinkelvco.nl

 

Mariaschool                     

Walter Vollenbroek

W.Vollenbroek@konot.nl

 

Contact:

Stichting Culturele Basisvorming Losser

Cor de Jong

053 5364271 cordejong1@hetnet.nl

Projectleider: Jeannette Hofman