Op Ontdekkingsreis door..

Deskundigheidsbevordering:

Voor dit lespakket is geen aparte deskundigheidsbevordering van docenten nodig. Docenten kunnen putten uit eigen kennis van de omgeving of worden ondersteund door lokale kennis van culturele instellingen zoals streekmusea. Daarnaast biedt het lespakket achtergrondinformatie over de streek die docenten tot zich kunnen nemen.

Film: https://youtu.be/U4Kgu1_Ju6I

 

Cultuurinstelling: Het Oversticht

 

Contact:

Maartje van Hellemondt

038 4213257

mvanhellemondt@oversticht.nl