Klassespel

‘Klassespel’ is een digitale dramaleerlijn voor alle groepen van het primair onderwijs.

In de gehele doorlopende leerlijn drama ligt de focus op vier basisvoorwaarden voor het maken en uitvoeren van theater:

1.       (Spel)plezier

2.       (Spel)concentratie

3.       (Spel)durf / durf

4.       Vertrouwen in de medespeler(s)

In de uitvoering van het leerplan ligt de nadruk op oefeningen waarbij de volgende punten belangrijk zijn:

1.       Samenwerking

2.       Kijken en luisteren naar elkaar

3.       Positieve feedback geven (evalueren van de medespeler)

4.       Opbouwende kritiek geven (evalueren van de medespeler) 

Voor elk leerjaar zijn er 5 dramalessen ontwikkeld. Elk van de 5 dramalessen bestaat uit 3 verschillende dramaopdrachten: een energizer of concentratieopdracht, een verdiepende opdracht en een eindopdracht waar vaak zelf aan een scene gewerkt kan worden. Een dramales duurt ongeveer 30 tot 45 minuten en is uit te voeren in het klaslokaal.

De dramaopdrachten zijn ook los van elkaar te gebruiken. Zo zijn er opdrachten die eenvoudig te gebruiken zijn bij een ander vak waardoor het werken met drama geen extra tijd hoeft te kosten; denk hierbij aan bijvoorbeeld taal- of geschiedenisles. Ook zijn er opdrachten die bijdragen aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden of opdrachten waarvan het resultaat geschikt is om te presenteren aan publiek. De lessen zijn te bekijken op het digibord in de klas.

De opdrachten zijn kort en bondig beschreven en de kleurrijke en speelse uitstraling nodigt zowel leerkrachten als leerlingen uit om er mee aan de slag te gaan. De opdrachten in Klassespel zijn gekoppeld aan de kerndoelen binnen het primair onderwijs.

 

Deskundigheidsbevordering:

Theaterlessen geven aan basisscholieren is geen vanzelfsprekendheid. De aandachtspunten zullen voor de leerkracht enerzijds bekend, anderzijds onbekend zijn of een andere invulling kennen. De leerlijn start met de basisvoorwaarden voor het geven van theaterlessen. Daarna worden aandachtspunten voor het geven van het vak drama gericht behandeld. De basisvoorwaarden voor het geven van het vak drama zijn plezier, vertrouwen, durf en concentratie.

Het uitgangspunt is om de speler vertrouwen te bieden in de leersituatie en plezier te laten ervaren tijdens de lessen en het spelen. Daarnaast is er aandacht voor het nemen van eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid en het leren door te ontdekken, te verbreden en waar mogelijk te verdiepen.

 

Slogan Verplicht spieken!

 

Cultuurinstelling: Theaterschip

Samenwerking:

  • Marieke Hagemans (coaching)
  • Cultuurcommissies van de scholen 

Groep: 1 t/m 8

Regio: Overijssel

Sluit aan op:

Kerndoel 54:

De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55:

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56:

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Voorbeeldlessen: http://klassespel.nl

 

School: 

  • Klim-Op uit Rijssen
  • De Regenboogschool uit Holten
  • De Windroos Oldenzaal

 

Contact:

Erik-Jan Post

0570547737

info@theaterschip.nl