Kijken naar Kunst

Kijken naar kunst is een leerlijn waarin kinderen aan de hand van de collectie van het Rijksmuseum Twenthe leren kijken naar kunst. De leerlijn kan op school worden uitgevoerd, maar het is ook mogelijk dit te combineren met en bezoek aan het museum.

Wat zijn de kenmerken van een portret? Waarom worden portretten gemaakt? Hoe ziet een kunstwerk uit de Middeleeuwen eruit? Hoe zou een beschermheilige vandaag de dag eruit zien? Hoe is Rijksmuseum Twenthe ontstaan en wat heeft verzamelen daarmee te maken? Wat is een museum?

De kinderen bekijken en bespreken presentaties over kunst en kunstwerken uit Rijksmuseum Twenthe. Ze onderzoeken de kunstwerken aan de hand van beschouwende vragen en experimenteren met beeldende technieken.

De kinderen voeren op procesgerichte wijze opdrachten uit op het gebied van kunstbeschouwing, kunstzinnige oriëntatie en beeldende vorming. De technieken tekenen, schilderen en collage maken komen aan bod. 1 les per bouw. Eventueel in combinatie met een bezoek aan het Rijksmuseum Twenthe.

 

Deskundigheidsbevordering:

Voorafgaand aan de lessen krijgen zij een workshop voor het implementeren en uitvoeren van de doorgaande, vakoverstijgende leerlijn.

 

Slogan: Trek alle registers open!

 

Cultuurinstelling: Roombeek Cultuurpark – Rijksmuseum Twenthe 

Groep: 1 t/m 8

Regio: Twente

 

School:

OBS Deldernerbroek, Ambt Delden

Minie Sigger

Info@Deldernerbroek.nl

074 3762745

 

Openbare Daltonschool ’t Gijmink, Goor

Ineke van den Berg

0547 273456

 

OBS De Zwaluw, Markelo

Robin Peters

0547 36 33 65

 

Contact:

Marjon Hoedeman

053 2308791

Marjon@roombeekcultuurpark.nl